Jaarconcert Koor De Buren is op zondag 6 juli, op woensdag 2 juli generale, zelfde tijd en plaats.

poster jaarconcert 2014