18 december is het Kerstoptreden

Dit jaar zingen we in WoonZorgPark Swaenenhove.

Het adres is Heiloostraat 296, 2547 KX Den Haag
We verzamelen om half zeven.
De uitvoering begint om  half acht.