Speciale december concerten

Op 13 èn 20 december treedt Koor de Buren op. De 13e zingen we in het Gulden Huis op de hoek van de  Melis Stokelaan/Steenhouwersgaatde. De 20ste in Woonzorgcentrum Ametisthorst, Ametisthorst 9.  Het concert op 13 december start om 19:00 uur en op 20 december starten we om half acht.